Chính sách ưu đãi dành cho học viên ADAMMuzic Academy
CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ TRONG NGÀYMUA THEO NHÓMĐÓNG NHIỀU KHOÁHỌC VIÊN LÂU NĂMHỌC VIÊN KHÓ KHĂN
Từ 9:00 đến 14:00: Giảm giá 15%
Từ 14:00 đến 16:00: Giảm giá 10%
Từ 16:00 đến 21:00: Giá bình thường
Áp dụng cho tất cả các lớp cá nhân và lớp nhóm (đối với Academy).
Áp dụng cho khách hàng thu âm (đối với Production)
Nhóm 3 người trở lên: Giảm 15% mỗi ngườiĐóng 2 khóa: Giảm 15%
Đóng 4 khóa: Giảm 20%
Học viên trên 1 năm: Giảm giá 10%
Học viên trên 2 năm: Giảm giá 15%
Học viên trên 3 năm: Giảm giá 20%
Giảm giá 15% đối với thiếu nhi, học sinh, sinh viên khó khăn
Giảm 20% với các bạn khuyết tật

Bình Luận

Bình Luận