Tầm nhìn sứ mệnh.

Tầm nhìn: trở thành biểu tượng mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc sự kiện, nghệ thuật.

Sứ mệnh: Mang đến cho cộng đồng những sản phẩm giải trí, âm nhạc và nghệ thuật tiêu chuẩn cao cấp bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và kỹ năng của nhân cá nhân (tập thể) xuất sắc.